Pomagamy dzieciom:

 • z zaburzeniami mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy)
 • z dysleksją
 • z dysortografią
 • z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)
 • z zaburzeniami przetwarzania centralnego (niedosłuch centralny)
 • z zaburzeniami koncentracji
 • z dyspraksją

Pozytywne efekty terapii obserwuje się również u dzieci:

 • z autyzmem
 • z zespołem Aspergera
 • z zespołem Downa
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym

Metoda ta stosowana jest u osób dorosłych:

 • z zaburzeniami mowy (jąkanie)
 • z zaburzeniami pamięci
 • z problemami radzenia sobie ze stresem
 • z zaburzeniami głosu spowodowanymi niewłaściwym używaniem głosu
 • jako terapia wspomagająca w leczeniu nerwic, depresji, bezsenności

Zarówno u dzieci jak i u dorosłych przeprowadzenie treningu uwagi słuchowej pomaga w nauce języków obcych. Przećwiczenie ucha przed rozpoczęciem nauki języka obcego, ułatwia i przyspiesza przyswajanie tego języka. Natomiast przeprowadzenie treningu podczas nauki pozwala znacznie poprawić płynność wypowiedzi oraz akcent.